Flere av stølene i Valdres og Sogn har ”Åpne dager” hvor du kan se koking av brunost og få en smak av stølsliv i sommersesongen. Noen av gards eller stølsysteriene har vanlige åpningstider, andre er bare åpne i sesongen. Andre igjen lager osten på gården eller stølen, men selger produktene sine i lokale butikker.